Hoppa till sidans innehåll

Idrotten vill


Riktlinjer för barn upp till 12 år

Svenska Skidförbundet (SSF) har sedan tidigare tagit fram foldern "Blågula vägen", som innehåller riktlinjer för att stötta och vägleda både ledare och aktiva från 13 år upp till seniorelit. Med den här kompletteringen finns nu en gemensam start, en blågul väg från de allra minsta barnen till seniorelit.

Dessa riktlinjer är framtagna för att vara ett stöd i föreningsverksamheten och underlätta det fantastiska arbete som alla barn och ungdomsledare gör. Att vi tillsammans kan visa vad svensk barnskidåkning står för gör vår verksamhet starkare och mer trovärdig. Se Blågula vägen som ett levande dokument som ändras med tiden.

Läs riktlinjerna nedan eller öppna pdf(nytt fönster).

Innehåll

Sex områden som är viktiga oavsett ålder och utvecklingsnivå

 • Idrotten vill
 • Alla kan bli en stjärna på skidor
 • Uppmuntra allsidigt idrottande
 • Tävling – en härlig eller pressad upplevelse?
 • Valllning och utrustning
 • Styrketräning

Tips för olika åldrar

 • Upp till cirka 8 år
 • Cirka 9–10 år
 • Cirka 11–12 år

 

Alla kan bli en stjärna på skidor – utifrån sina egna förutsättningar!

 • Sträva efter att utveckla en verksamhet där så många barn som möjligt får chansen att uppleva och ha roligt på längdskidor. Idrottandet ska ske utifrån barnets villkor, förutsättningar och behov. Ta fasta på vad barnenverkligen gillar!
 • Barnets utvecklingstakt varierar stort såväl fysiskt och motoriskt sompsykiskt och socialt. På startlinjen i klass H 10 kan mognads- och utvecklingsnivån variera från en 7-åring till en 12-åring. Det är inget problem – bara vi vuxna kommer ihåg detta och uppmuntrar ur ett prestationsperspektiv – där glädje, egen utveckling och mod att pröva något nytt uppmärksammas.
 • Målet är att skapa ett livslångt intresse för längdskidåkning och idrott. En verksamhet som genomsyras av en kamratlig, trygg och social miljö, däralla får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga, gör att fler idrottar längre. Detta leder både till en hälsosam livsstil och skidåkare på elitnivå.

Uppmuntra allsidigt idrottande

 • Att ägna mycket av sin tid till idrott är i regel aldrig skadligt det är heller inte samma sak som elitfokusering. Det är barnets egen vilja att idrotta som styr. Verksamheten måste genomsyras av glädje och gemenskap samt kunskap om att göra rätt sak i rätt tid.
 • Uppmuntra till så allsidigt idrottande som möjligt. Både genom en varierande träning inom längdskidåkningen och genom att testa många olika idrotter. Av allsidigt idrottande får barnen ett brett rörelseschema och goda rörelsefärdigheter.
 • Flera studier hävdar att det optimala vore om ungdomar utövade flera idrotter ända upp i16-års ålder och först där efter specialiserade sig, om de nu vill göra det. Det skulle leda till bättre grundstyrka, koordination och kroppskontroll.
 • Spontanidrott är troligen en av de bästa formerna av allsidigt idrottande. Hjälp barn och föräldrar att hitta den spontana idrotten genom att ha inspirerande områden som exempelvis en skidlekplats.

Tävling – en härlig eller pressadupplevelse för barn?

 • Om tävlingen blir en härlig eller pressande upplevelse beror till stor del på hur vi vuxna beter oss i samband tävlandet. Är mamma, pappa och ledare nervösa och stressade, kommer barnet att känna av det. Genom vårt beteende, våra handlingar och de frågor vi ställer i samband med tävlingar kan vi förmedla vad som är väsentligt!
 • Låt dem uppleva stämningen runt omkring, se glädjen i att testa en ny bana, utmaningen att möta nya motståndare och möjligheten att lära känna nya kompisar. Uppmuntra och beröm prestationen, kämpainsatsen och modet att våga pröva nytt inte bara resultatet. Att tävla kan vara ett lärande för det verkliga livet, att lära sig ta både med och motgång är något vi har med oss hela livet.

Några tips på vägen

 • Genom att våga ha olika varianter av tävlingar där fokus inte bara ligger på hur fort man åker ett visst antal kilometer kan vi hjälpa fler barn och ungdomar att hitta glädjen i tävlandet.Tänk gärna teknikutveckling när ni planerar en träningstävling eller under en vanlig tävling. Kanske kan barnen få välja distans på en serietävling, istället för att alltid bara vara indelade efter ålder?
 • Låt gärna barnen ha progression i sitt tävlande. Exempelvis någon variant av Barnens Vasalopp för att sen gå vidare till serietävlingar och kretstävlingar. När en distriktstävling i närområdet är avklarad kan det vara dags att testa på en tävling längre bort. Då blir det dessutom en härlig upplevelse att få resa till tävlingen.Tänk vad spännande första gången det blir övernattning i samband med en tävling. Låt barn och ungdomar få ha något att längta till!
 • Arrangera gärna en tävlingsresa i klubben varje säsong då ni reser tillsammans och har en trevlig dag. Det är även ett ypperligt tillfälle att få med nya barn/ungdomarsom aldrig testat en tävling på bortaplan. Tryggheten att åka med andra betyder mycket för både barn och föräldrar.

Vallning och utrustning

 • Många känner sig osäkra inför utrustning och vallning inom längdskidåkningen. Här gäller det att hjälpa, stötta och utbilda. Genomför någon variant av vallakurs för att få fler i föreningen att känna sig trygga kring vallning.
 • Det är vårt gemensamma ansvar att sprida och praktiskt visa att barn inte behöver den nyaste, dyraste utrustningen för att ha kul på skidor. Barn ska våga leka och utmana sig själva på sina skidor.
 • Kom ihåg att barnidrott ska bedrivas på barns villkor, i dessa villkor ingår inga dyra pulvervallor!
 • Svenska Skidförbundet har tagit fram en föräldrautbildning – Välkommen till klubben som du kan läsa mer om på www.skidor.com.
 • Med hjälp av det materialet blir det enklare att genomföra en föräldrautbildning. Där finns förslag på fyra föräldraträffar. Träffarna innehåller bland annat vallning och utrustningsinformation.
 • Att erbjuda Träna Tillsammans är ytterligare ett sätt att utbilda fler i längdskidåkningens viktigaste pusselbitar. Träna Tillsammans är varierande träning som barn och vuxna på ett härligt sätt utför tillsammans. Materialet innehåller färdigplanerade träffar för både barmark och vinter och finns att hämta på www.skidor.com.
 • Genom att fler har kunskap kommer föreningslivet att underlättas och det finns större chans att vi får kvar barnen inom längdskidåkningen. Arrangera gärna prylbytardagar i föreningen.

Styrketräning

 • Huvudsyftet med styrketräning för barn är att lägga en grund till att i framtiden kunna nå optimal prestationsutveckling som idrottare. Längdskidåkning är till stor del en enbensidrott och för att kunna utföra tekniken riktigt krävs bålstyrka, balans och koordination. Allt detta kan med fördel börja tränas som barn.
 • Till en början handlar det om att pröva på momenten i övningen, för att så småningom fokusera på det rätta utförandet. När de lärt sig tekniken redan i unga år och byggt upp grundstyrka så skapas en bra förutsättning för att bygga vidare med vikter, när barnet väl kommit in i puberteten.
 • Fler och fler studier tyder på att barn och ungdomar idag har sämre grundstyrka, bålstabilitet och kroppskontroll än tidigare. Därför är det viktigt att på ett tidigt stadium införa övningar som främjar detta för att i framtiden kunna utveckla en god teknik, styrka och snabbhet.Samtidigt kommer våra ungdomar då ha större chans att hålla sig skadefria och klara av vardagens belastningar.

Tips på mer läsning om bra styrkeövningar för barn

 • Åldersanpassad träning för barn och ungdom – SISU Idrottsböcker
 • Basträning för barn – SISU Idrottsböcker
 • Träna med kroppen – SISU Idrottsböcker

Tips för olika åldrar

 • I den bästa av världar är barnidrotten uppdelad efter mognadsnivå, inte kronologisk ålder, så ser det inte ut i dagsläget. Alla ledare kan göra stor skillnad genom att alltid komma ihåg att det kan skilja upp till fem år i biologisk utveckling på individer i samma ålder.
 • Försök att erbjuda en aktivitet där alla kan utvecklas oavsett vilken nivå de ligger på.
 • Det kan till exempel vara tufft för en 11-åring med obetydlig skidvana att hänga med jämngamla som åkt skidor i flera år. Det kan vara just den 11-åringen som vill fortsätta med skidåkningen upp i seniorålder.
 • Det kan vara en stor fördel att ha gruppindelning som även tar hänsyn till färdighet.

Upp till cirka 8 år (beroende på mognadsnivå)

 • För de allra minsta kan det vara en fördel att bara träffas några få gånger istället för att ha verksamhet hela vintern. Arrangera gärna någon variant av "Barnens Skidskola".
 • Testa gärna att locka nya barn och föräldrar till föreningen genom utbildningsmaterialet "Träna Tillsammans". Att motionera utomhus ligger helt rätt i tiden, så just nu har längdskidåkningen god chans att få nya föreningsdeltagare. Genom att aktivera föräldrarna redan från början blir det lättare att få med dem i det fortsatta föreningslivet. Genomför gärna både barmarks- och snödel.

Att prioritera

 • Låt barnen få uppleva spänning, glädje och gemenskap i aktiviteterna.
 • Lär barnen att, med skidor på fötterna, ramla och resa sig upp, ta sig uppför och nerför en backe.
 • Träna grundfärdigheterna – krypa, gå, springa, hoppa, kasta, fånga, rulla, klättra och åka skidor.
 • Balansträning.

Genomförande

 • Mycket aktivitet och rörelse hela tiden, försök att undvika stillastående. Planera därför aktiviteterna efter hur stor gruppen är. Väv gärna in fantasi och inlevelse i lekar och övningar, så får ni med barnen i den här åldern på ett härligt sätt. Gör stationer, minnesbanor, följa John, stafetter och hinderbanor som innehåller hopp, klättring, kast, krypning, slalom, balansövningar mm. Material som kan användas – koner, hopprep, rockringar och det som finns i omgivningen som bänkar, bord, staket, stubbar, stockar. Använd fantasin!
 • Olika varianter av kullekar är utmärkta i den här åldern.

Skidspecifikt

 • Låt barnen i den här åldern ta sig fram på det sätt de själva väljer. Vissa barn vill bara åka skate, medan andra behöver lång tid på sig innan de är mogna att testa.
 • Förslag på övningar: Åka utan stavar, plocka upp ärtpåsar, enkla slalombanor, hinderbanor, åka hand i hand, åka som en köttbulle eller som en spagetti med mera. I ett stilmulerande område hittar ofta barnen själva på utmärkta övningar, en skidlekplats kan enkelt ordnas med exempelvis koner, flaggor, käppar, vippor och rockringar.

Tänk på

 • Alla ska få känna sig som vinnare! Beröm glädje, viljan att testa nytt och kämpainsatser.
  Barn i den här åldern klarar endast av att hålla fokus korta stunder, träningen ska därför bestå av lekar och övningar med många olika inslag, så behålls barnens intresse.
  En skidlekplats leder till spontan skidåkning och underlättar inlärning. Kom ihåg att det inte behöver vara så märkvärdigt bara några kullar kan göra mycket för barnens egen fantasi. Tips för att få till en skidlekplats finns i Skidlek en investering för framtiden – SISU Idrottsböcker och på www.skidor.com
  Köldgräns på max -12 grader är lämpligt för den här åldern.

Litteratur, material och länkar

 • SISU Idrottsböcker: Skidor för barn, Träna med roliga lekar utomhus, Basträning för barn, Åldersanpassad träning för barn och ungdom, Skidlek – en investering för framtiden, DVD:nSkidlek. www.idrottsbokhandeln.se
 • Svenska Skidförbundet: Träna Tillsammans, Barnens skidskola, Välkommen till klubben. Sewww.skidor.com/langdbarnovningar för fler träningstips och nyheter.
 • Utbildning: Svenska Skidförbundets barnledarutbildning,www.skidor.com/langdledarutbildning

Cirka 9–10 år (beroende på mognadsnivå)

Att prioritera

 • Träning som kombinerar de olika grundfärdigheterna – krypa, gå, springa, hoppa, kasta, fånga, rulla, klättra och åka skidor. Så att barnen kan springa och kasta, åka skidor och fånga med mera.
  Gör övningar som stimulerar balans, koordination, snabbhet, reaktionsförmåga, rytm,rörlighet och grundstyrka.

Genomförande

 • Använd hinderbanor, stationer, slingor och fyrklövrar med inlägg av styrke- och rörlighetsövningar. Förslag på lämpliga innehåll – spänsthopp, hoppa hopprep, kullerbyttor, spindelgång, krabbgång, draken, plankan, övningar på ett ben.
 • Ett tips för att barnen ska komma ihåg vad som ska göras i slingorna är att använda skyltar. På www.skidor.com/ langdbarnovningar finns förslag på färdiga skyltar.
 • Lägg även in bollekar, kullekar, parövningar, reaktionsövningar och stafetter. Testa på skidgång i olika varianter – gång, sprättande, skate.

Skidspecifikt

 • Åk ofta utan stavar, varje pass bör ha något inslag av åkning utan stavar. Bollekar är perfekta för att stimulera balansträning på skidor utan att barnen för den delen tänker på det.
 • Gör ofta övningar som stimulerar teknikinlärningen. Att åka i cirklar, balansera på en skida, staka på en skida och enbensskate är exempel på bra övningar. Testa gärna olika ytterligheter i skidåkningen t.ex. att känna på skillnaden mellan att åka med korta, korta glidsteg eller att glida väldigt långt på varje steg.
 • I utbildningsmaterialet finns förslag på bra teknikstimulerande övningar och i handledarmaterialet för Stjärna på skidor finns övningarna beskrivna ytterligare för dig som ledare.
 • Uppmuntra alla att testa både klassisk och fri teknik. För att testa skate behövs ingen extrautrustning, ovallade klassiska skidor duger bra till en början.

Tänk på

 • Att få in tävlingsmomentet som en naturlig del i träningen, lägg då gärna in andra moment i tävlingarna, som att kasta boll, hoppa, slalomslingor, åka på en skida och utförs race. Genom att göra olika typer av tävlingar får fler chansen att känna sig som vinnare
 • Från den här åldern kan det vara lämpligt att vid något tillfälle testa på rullskidoreller inlines, se bara till att barnen har rullskidor som går lätt. Viktigt att vara på ett trafikfritt område, att barnen har hjälm och reflexväst. Rekommendera även heltäckande klädsel, knä- och armbågsskydd.
 • Nämn gärna vad de olika växlarna i klassisk och fri teknik heter. Visa även skillnaden mellan saxning och skate, så slipper barnen blanda ihop dem.
 • Köldgräns på max -15 grader.
 • En rekommendation är klubbträning 1 gång/veckan. Med förhoppning att barnen även utövar någon annan idrott.

Litteratur, material och länkar

 • SISU Idrottsböcker:
 • Skidor för barn,
 • Bli en stjärna på skidor,
 • Träna med roliga lekar utomhus,
 • Basträning för barn,
 • Åldersanpassad träning för barn och ungdom, dvd: n Skidlek – en investering för framtiden. www.idrottsbokhandeln.se
 • Svenska Skidförbundet: Välkommen till klubben. Se www.skidor.com/langdbarnovningar för träningstips, nyheter och handledarmaterialet till Bli en stjärna på skidor.
 • Utbildning: Svenska Skidförbundets barnledarutbildning,www.skidor.com/langdledarutbildning

Cirka 11–12 år (beroende på mognadsnivå)

Att prioritera

 • Teknikinlärning är viktig då många barn nu är motagliga för det
 • Träna balans, rytm, koordination, snabbhet, spänst, rörlighet och grundstyrka.

Genomförande

 • Använd hinderbanor, stationer, slingor och fyrklövrar med inlägg av styrke- och rörlighetsövningar. Lämpliga övningar att lägga in – spänsthopp, hoppa hopprep, skidgång, spindelgång, krabbgång, dips, armhävning, draken, övningar på ett ben mm.
 • I den här åldern byggs slingorna på så att de blir något längre, genom att slingorna förlängs ökar den aeroba träningen. Vissa av barnen börjar bli mottagna för den typen av träning nu, när de gått in i puberteten är mottagligheten som allra störst.
 • Lägg även in bollekar, parövningar, reaktionsövningar och stafetter.
 • Nu gäller det att trycka mycket på utförandet av övningarna oavsett om det är styrkeövningareller teknikövningar. Lägg gärna in teknik och styrkeövningar i början av passet närbarnen är pigga, eftersom de kräver koncentration.
 • Skidgång bör vara återkommande underbarmarksperioden.

Skidspecifikt

 • Nu är det dags att lära sig de olika växlarna i både klassisk och fri teknik.
 • Använd ofta teknikövningar och pröva även att ge feedback. Kom ihåg att använda positiva ord och tala om hur de kan göra – tryck i från ordentligt med armarna, upp med blicken, pröva att glida ut lite mer på varje steg osv. Försök att undvika att tala om vad de gör fel.
 • Testa gärna att göra parövningar och rytmbyten.
 • I utbildningsmaterialet finns förslag på bra teknikstimulerande övningar och i handledarmaterialet för Stjärna på skidor finns övningarna beskrivna ytterligare för dig som ledare.
 • Inför gärna rullskidor/inlines under barmarksträningen, se bara till att alla har hjälm, reflexväst och rullskidor som går lätt. Välj gärna ett mindre trafikerat område. Rullskidor kan även vara ett bra alternativ om det blir en snöfattig vinter. Ha bara koll så att det inte är halt på vägen.

Tänk på

 • I den här åldern har vissa tjejer redan kommit in i puberteten, i och med det blir skillnaden mellan tjejer och killar större. Tjejer som är tidigt utvecklade kan ligga långt före i både kroppslig och mental utveckling.
 • Skillnad mellan fysisk, social och mental mognad kan skilja mycket hos en ochsamma individ.
 • Ha med i ledarskapet att kompisar har stor betydelse i den här åldern.
 • Fråga gärna barnen vad de tror är syftet med det som tränas för tillfället, en bra början till att få dem att tänka lite själva.
 • Barn i den här åldern kan tycka att det är inspirerande med teoripass ibland. Även ett bra alternativ om det är dåligt med snö under vintern eller om det blir väldigtkallt under en period.
 • Köldgräns på max -15 grader.
 • Rekommendation klubbträning 2 gånger/vecka.

Litteratur, material och länkar

 • SISU Idrottsböcker:
 • Skidor för barn,
 • Bli en stjärna på skidor,
 • Träna med roliga lekar utomhus,
 • Basträning för barn,
 • Träna med kroppen,
 • dvd:n Teknikutveckling på längdskidor,
 • Åldersanpassad träning för barn och ungdom,
 • Skidlek – en investering för framtiden.
 • Svenska Skidförbundet: Välkommen till klubben Se www.skidor.com/langdbarnovningar för träningstips, nyheter och handledarmaterialet till Bli en stjärna på skidor.
 • Utbildning: Svenska Skidförbundets barnledarutbildning, www.skidor.com/langdledarutbildning
 • Upp

Fotograf/Illustratör: Åsa Mattson, Per Nylander, Carl Magnusson, Tobias Flyga

Sammanställning av riktlinjer: Jenny Limby, Svenska Skidförbundet

Uppdaterad: 30 APR 2014 15:05 Skribent: Lars Erik Rosenkvist
SSF TA
Lägerkalender
Blå sidopuff Skidor vill
idrottslyftet_316x103
FIS_316x103
 

Postadress:
Dalarnas Skidförbund
Idrottens Hus, Pelle Bergs Backe 3B
791 50 Falun

Besöksadress:
Pelle Bergs Backe 3
791 50 Falun

Kontakt:
Tel: 0722404800
E-post: dalarnas.skidforbund...

Se all info